• darkblurbg
  JAM Exclusive
 • darkblurbg
  JAM Exclusive
 • darkblurbg
  JAM Exclusive
 • darkblurbg
  JAM Exclusive

Jam Exclusive BV ensures a good safety policy within your organization. You want a new Fire evacuation escape route and / or burglary installation that meets all legal requirements.
JAM takes care of the specifications and invites at least 3 parties to the tender stage and weighs all the pros and cons against each other. JAM reports this to the client and also advice them, but the client ultimately decides.

Outside the legal framework, we pay a lot of attention to the ease of use of the installations to encourage active use by daily users.

Jam Exclusive BV zorgt voor een goed veiligheidsbeleid binnen uw organisatie. U wilt een nieuwe Brand- ontruimings- vluchtweg- en/of inbraakinstallatie die voldoet aan alle wettelijke eisen.

JAM verzorgt de bestekken en nodigt tenminste 3 partijen uit voor het offerte stadium en weegt alle voor- en nadelen tegen elkaar af. JAM rapporteert dit aan de opdrachtgever en geven ook ons advies aan hem, maar de opdrachtgever bepaalt uiteindelijk.

Buiten het wettelijke kader geven wij veel aandacht aan gebruiksgemak van de installaties om een actief gebruik door de dagelijkse gebruikers te stimuleren.

Contact us.